Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/115

GODZINY PRZYJĘĆ

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.