Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/117

BILANS ZA 2021

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.:

  1. Bilans jednostki budżetowej
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w Funduszu
  4. Informacja dodatkowa