Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/118

Dane teleadresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

 

44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6

NIP: 631 22 15 570

e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl

tel. 32 231 23 50
fax. 32 231 50 95

TELEFON ALARMOWY W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH: 607 855 277