Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/119

Zespoły i stanowiska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

Zespół do spraw finansowo–księgowych

 

Zespół ds. administracyjnych

 

Redaktor biuletynu informacji publicznej

 

Koordynator do spraw dostępności