Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/79

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Jednostki.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Jednostki 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Jednostce, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Jednostki o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
2. faksem, na nr 32 23 150 95
3. listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Ku Dołom 6
woj. śląskie
 
Jednocześnie przypominamy, że z Jednostką można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
2. faksem, tel.: 32 23 150 95
3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 32 23 123 50

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Jednostki zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.